De cap a peus 

 

 

 

 

 

 

 


Aquesta pàgina pretén ser un finestra cap al persona més gran de la família i a la més jove. D’entrada direm que entre ambdues persones hi ha un espai temporal de vuitanta-set anys...

 

El més gran...

 

Actualment la persona més gran de la nostra estructura familiar és l’Eliseu Torras Carreras, espòs de la Montserrat Llobet Prat, que precisament, és la segona persona més gran.

L’Eliseu té noranta anys, complerts el dia 15 de juliol del 2000, és a dir, va nàixer l’any 1910.

 

El més jove...

 

L’Andreu Martí i Torras és l’homenet més petit de la família. Té tres anys complerts el dia 3 de març del 2000, és a dir va nàixer l’any 1997. L’Andreu és fill de la Francina Torras i del Joaquim Martí, que resideixen a Barcelona.

 

 

 

Tornar a l’inici de pàgina.