L'escut. 

 

 

 

 

 

 


En aquesta pàgina es mostra l’escut que representa el llinatge dels Torras. S’acompanya també una breu descripció d’aquesta antiga família noble. Val a dir finalment, que s’ha elegit aquest escut com a fons de totes les pàgines que formen aquesta web, com a singular símbol representatiu del què són aquestes pàgines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Llinatge antíquissim i nobiliaríssim d’origen català, tingué el seu primitiu casal a la vila de Torras, d’on esmentat nom prengué de l’apuntament d’Ales i partit judicial de la Seu d’Urgell (Lleida). S’estengué per tota la regió i Mallorca.

Armes - Escut quartejat: 1er  i 4rt d’atzur una torra de plata, 2on arlequinat d’or i sabre i 3er d’or, amb quatre bastons de gules.